Tỏi đen lý sơn

Tỏi đen lý sơn chính gốc / Black garlic LY SON island

NHÀ SẢN XUẤT : ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Điện Thoại: 0914.203.279

Địa chỉ: Tổ 16, Phường Ngĩa Chánh, TP, Quảng Ngãi